ราคาบัตร พ้อยที่จะได้รับ
50 450 Gift Voucher True Money 5 ใบ
90 828 Gift Voucher True Money 9 ใบ
150 1410 Gift Voucher True Money 15 ใบ
300 2880 Gift Voucher True Money 30 ใบ
500 4900 Gift Voucher True Money 50 ใบ
1000 10000 Gift Voucher True Money 100 ใบ