ดาวน์โหลด ตัวติดตั้งเกม Sayta-RO Class3

รายละเอียด


ตัวติดตั้ง Sayta-RO Class3 เป็นไฟล์ติดตั้งแบบเต็มห้ามต้องติดตั้งทับเซิร์ฟ RO ใดๆ

ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้แต่ชื่อโฟร์เดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ ห้ามติดตั้งทับเซิร์ฟอื่นๆเด็ดขาด

Link 1 (ไฟล์ .exe) คลิกดาวน์โหลดที่นี่เลยครับ

Link 2 (ไฟล์ .zip) คลิกดาวน์โหลดที่นี่เลยครับ

Link 3 (ลิงค์สำรอง ไฟล์ .exe) คลิกดาวน์โหลดที่นี่เลยครับ