ข้อมูล - รายละเอียด ของเซิร์ฟเวอร์ Sayta-RO Class3 Pre-Renewal
รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์


เซิร์ฟ Sayta-RO Class3 Pre-Renewal คลาส3 แนวเก็บเลเวล ไม่จุติ สมดุล เท่าเทียม ไร้เส้น ไร้ซัพ

Base Lv.150 / Job Lv.50

ASPD สูงสุด 193

Dex 170 ร่ายสกิลไร้หลอด (เฉพาะสกิล คลาส 1-2)

จำนวนสมาชิกใน Party สูงสุด 12 คน

Party แชร์ Exp เลเวลต่างได้ 75 เลเวล

Boss MVP ดรอป Cash Coin ทุกตัว

แก้ไขให้น้ำหนักเกิน 80% ขึ้นไป HP/SP ถึงจะไม่เพิ่ม

เราแก้ไขให้ Fly Wing 1 อันใช้ได้ไม่มีวันหมดเพื่อความสะดวกในการวิงหาบอสตามแมพ

เซิร์ฟเราไม่แบนการ์ดบอส แต่ ปรับคุณสมบัติตามความเหมาะสมของ Card แต่ละใบดูรายละเอียดได้จากหน้าเว็บไซต์อัตราคูณต่างๆของเซิร์ฟเวอร์


Base Exp: x1400

Job Exp : x1400

อัตราดรอปทั่วไป : x20

อัตราดรอปสวมใส่ : x40

อัตราดรอปการ์ดจาก Monster ทั่วไป : x50

อัตราดรอป item สวมใส่จาก Boss - MVP : x1

อัตราดรอป การ์ด Boss - MVP : x1รายละเอียด Guildwar System


วันวอร์ : อังคาร - พฤหัส - เสาร์ - อาทิตย์

เวลา : 20.00 - 21.00น.

เปิดบ้านปกติ : 1 หลัง

เปิดบ้าน Baby Class : 1 หลัง

จำนวนสมาชิกที่รับได้ : 36

ไม่สามารถจับพันธมิตรได้

ของรางวัล Guildwar บ้านปกติ : Cash Coin 200 ea / Poring Coin 2000 ea / Zeny 20M

ของรางวัล Guildwar บ้าน Baby Class : Poring Coin 2000 ea / Zeny 10M

*รับของรางวัลหลัง Guildwar จบที่ NPC กลางเมือง MoroccOC Item ขยะที่ขายได้ราคาแพงขึ้นจากปกติ


Skel-Bone 1000z

Cyfar 1500z

Rotten Bandage 1000z

Worn-out Prison Uniform 1500z

Zargon 1500z

Mud Lump 1500z

Brigan 1500zSkill Ban


Spirit of Assasin

Spirit of Rogue

High Jump

Abracadabra

Marionette Control

Battle Chantอัตราการตีบวก


ตารางอัตราการตีบวก

Equipment +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Weapons Lv 110010010010010010010060%40%20%
Weapons Lv 210010010010010010060%40%20%5%
Weapons Lv 310010010010010050%40%20%10%10%
Weapons Lv 410010010010050%30%30%20%10%10%
Armor10010010010050%30%20%10%10%5%
คำสั่ง @ ต่างๆที่สามารถใช้ได้ในเซิร์ฟ


@load : กลับจุด Save

@time : เช็คเวลา Server

@autoloot : เก็บของอัตโนมัติทุกอย่าง หรือ จะเก็บของที่ดรอปไม่เกิน % ที่ระบุให้เว้นวรรค แล้วใส่เลข % ที่ต้องการเช่น เก็บของไม่เกิน 0.05% ก็พิมพ์ @autoloot 0.05

@alootid : เก็บของตามที่ระบุ วิธ๊ใช้ ตัวอย่าง "ต้องการเก็บ Elunium ให้พิมพ์ @alootid Elunium" (คำสั่งนี้ใช้เก็บได้แค่ Item เดียว)

@autotrade / @at : ตั้งร้านขายของ Offline

@mobinfo / @mi : เช็คของมูล Monster ชื่อ Monster หรือ รหัส Monster

@whodrops : เช็ค Item ที่ระบุ(ชื่อ Item หรือ รหัส Item) Drop จาก Monster อะไร (แสดงผลแค่ 5 ชื่อที่ % Drop สูงสุด)

@homfriendly 0-1000: เพิ่มความสนิทสนม homunculus