เวลาเกิดบอสเก่าเซิร์ฟเวอร์ Sayta-RO Class3 Pre-Renewal


AMON RA
สถานที่เกิด Inside Pyramid B2
เวลาเกิด 1 hour.
ATROCE
สถานที่เกิด ra_fild2-4 , ve_fild1-2
เวลาเกิด 3-6 hour.
BACSOJIN
สถานที่เกิด lou_dun03
เวลาเกิด 1 hour 57 min.
BAPHOMET
สถานที่เกิด Labyrinth Forest F3
เวลาเกิด 2 hour.
BEELZEBUB
สถานที่เกิด abbey03
เวลาเกิด 12 hour.
BOITATA
สถานที่เกิด bra_dun02
เวลาเกิด 2 hour.
DARK LORD
สถานที่เกิด gl_church
เวลาเกิด 1 hour.
DETARDEURUS
สถานที่เกิด abyss_03
เวลาเกิด 3 hour.
DOPPELGANGER
สถานที่เกิด gef_dun02
เวลาเกิด 2 hour.
DRACULA
สถานที่เกิด gef_dun01
เวลาเกิด 1 hour.
DRAKE
สถานที่เกิด Sunken Ship F2
เวลาเกิด 2 hour.
EDDGA
สถานที่เกิด pay_fild11
เวลาเกิด 2 hour.
EVIL SNAKE LORD
สถานที่เกิด gon_dun03
เวลาเกิด 1 hour 34 min.
FALLEN BISHOP
สถานที่เกิด abbey02
เวลาเกิด 2 hour.
GARM
สถานที่เกิด xmas_fild01
เวลาเกิด 2 hour.
GLOOM UNDER NIGHT
สถานที่เกิด ra_san05
เวลาเกิด 5 hour.
GOLDEN THIEF BUG
สถานที่เกิด prt_sewb4
เวลาเกิด 1 hour.
GOPINICH
สถานที่เกิด mosk_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
IFRIT
สถานที่เกิด thor_v03
เวลาเกิด 11 hour.
INCANTATION SAMURAI
สถานที่เกิด ama_dun03
เวลาเกิด 1 hour 31 min.
KIEL D-01
สถานที่เกิด kh_dun02
เวลาเกิด 1-2 hour.
KNIGHT OF WINDSTORM
สถานที่เกิด xmas_dun02
เวลาเกิด 1 hour.
KTULLANUX
สถานที่เกิด ice_dun03
เวลาเกิด ?
LADY TANEE
สถานที่เกิด ayo_dun02
เวลาเกิด 7 hour.
LORD OF DEATH
สถานที่เกิด Nifflheim
เวลาเกิด 2 hour 13 min.
MAYA
สถานที่เกิด anthell02
เวลาเกิด 2 hour.
MISTRESS
สถานที่เกิด Mjolnir_04
เวลาเกิด 2 hour.
MOONLIGHT FLOWER
สถานที่เกิด pay_dun04
เวลาเกิด 1 hour.
NAGHT SIEGER
สถานที่เกิด
The Endless Tower
เวลาเกิด 6@town
NIDHOGGR'S SHADOW
สถานที่เกิด nyd_dun02
เวลาเกิด 2 hour.
ORC HERO
สถานที่เกิด gef_fild14
เวลาเกิด 1 hour.
ORC LORD
สถานที่เกิด gef_fild10
เวลาเกิด 2 hour.
OSIRIS
สถานที่เกิด moc_pryd04
เวลาเกิด 1 hour.
PHARAOH
สถานที่เกิด in_sphinx5
เวลาเกิด 1 hour.
PHREEONI
สถานที่เกิด moc_fild17
เวลาเกิด 2 hour.
RSX 0806
สถานที่เกิด ein_dun02
เวลาเกิด 2 hour 5 min.
TAO GUNKA
สถานที่เกิด beach_dun
เวลาเกิด 5 hour.
THANATOS
สถานที่เกิด thana_boss
เวลาเกิด ?
TURTLE GENERAL
สถานที่เกิด tur_dun04
เวลาเกิด 1 hour.
VALKYRIE RANDGRIS
สถานที่เกิด odin_tem03
เวลาเกิด 8 hour.
VESPER
สถานที่เกิด jupe_core
เวลาเกิด 2 hour.
SATAN MORROC
สถานที่เกิด moc_fild22
เวลาเกิด 12 hour.
YGNIZEM
สถานที่เกิด lhz_dun02
เวลาเกิด 2 hour.
LORD KNIGHT SEYREN
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
ASSASSIN CROSS EREMES
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
WHITESMITH HARWORD
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
HIGHT PRIEST MAGALETA
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
SNIPER SHECIL
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
HIGHT WIZARD KATRINN
สถานที่เกิด lhz_dun03
เวลาเกิด 2 hour.
QUEEN SCARABA
สถานที่เกิด dic_dun02
เวลาเกิด 1 -2 hour.
CAT 'O NINE TAIL
สถานที่เกิด pay_dun04
เวลาเกิด 2 hour.
MAYA PUPLE
สถานที่เกิด anthell01
เวลาเกิด 2 hour.
TENDRILRION
สถานที่เกิด spl_fild03
เวลาเกิด 1 hour.
TENDRILION
สถานที่เกิด man_fild03
เวลาเกิด 4 hour.
VALKYRIE
สถานที่เกิด odin_tem02,03
เวลาเกิด 30 - 90 min.
HYDRO
สถานที่เกิด abyss_03
เวลาเกิด 40 - 50 min.
ARC HANGELING
สถานที่เกิด yuno_fild05
เวลาเกิด 1 hour.
ANGELING
สถานที่เกิด pay_fild04
xmas_dun01
yuno_fild03
เวลาเกิด 1 hour.
DEVILING
สถานที่เกิด pay_fild04
yuno_fild03
เวลาเกิด 2 , 1 hour.
GHOSTRING
สถานที่เกิด pay_fild04
prt_maze03
Sunken Ship F2
เวลาเกิด 1 hour.