รายละเอียดการขุดกระทู้ เว็บไซต์ Playserver สะสมคะแนนแลก Cash - Item ฟรี

รายละเอียด


สามารถขุดกระทู้ได้ 2 ช่องทาง ทางหน้าเว็บไซต์ Playserver หรือ ผ่านโปรแกรม Duckdig

ขุดกระทู้เว็บ Playserver ขุด 1 ครั้ง = 10 คะแนน

สามารถดูรายละเอียด Item และ คะแนนที่ใช้แลกได้ที่ NPC ในเกมกลางเมือง Morocc

สามารถขุดกระทู้ผ่านโปรแกรม Duckdig ได้

โดยการ Download โปรแกรม Duckdig แล้วใส่ Server ID : sayta-ro

เข้าขุดกระทู้ผ่านหน้าเว็บไซต์ Playserver คลิกที่นี่เลยครับ