รายละเอียด การปรับ คุณสมบัติ Card

 

ลดพลังโจมตีจากเวทย์มนตร์ทุกชนิดลง 50% เสีย SP ในการใช้ Skill เพิ่มขึ้น 100%
ลดพลังโจมตีจากทุกธาตุ 15% โดนธาตุ Ghost แรงขึ้น 200%
ลดพลังโจมตี 30% จาก Neutral Property Attack ได้รับ Damage มากขึ้น 35% จาก Property Attack อื่นๆ
+HIT 50
เพิ่ม MaxHP 50% DEF -25 MDEF -25
MATK + 10%, Max SP ลดลง50% เพิ่มความรุนแรงทางเวทมนตร์แก่มอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์และ Angel 20%
ทำให้สามารถตรวจจับ Monster ที่ซ่อนอยู่ได้ ได้รับความเสียหายจากMonster ประเภท กึ่งมนุษย์ เพิ่มขึ้น 20%
ลดพลังโจมตีจาก monsters กึ่งมนุษย์ 20% เพิ่มพลังโจมตีแบบ Neutral Property 5%