รายละเอียด Set Mora

รายละเอียด Item Set Mora อาชีพ Rune Knight Guillotine Cross และ Ranger

สามารถ Drop ได้จาก Monster ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

*คุณสมบัติถูกปรับให้สามารถนำมาใช้ในเซิร์ฟแพทเก่า Pre-Renewal ที่มีการตีบวกสูงสุดแค่ +10


ชื่อ Item Monster ที่ Drop

Ur's Greaves

Agav

Ur's Manteau

Echio

Peuz's Greaves

Plasma

Peuz's Manteau

Skeggiold
ชื่อ Item Monster ที่ Drop

Sabah Shoes

Flame Skull

Nab Shoes

Hell Poodle

Sapha Hood

Banshee

Nab Hood

Necromancer
ชื่อ Item Monster ที่ Drop

White Wing Boots

Raydric Archer

Black Wing Boots

Orc Archer

White Wing Manteau

Kobold Archer

Black Wing Manteau

Goblin Archer
ชื่อ Item Monster ที่ Drop

Ur's Seal

Vanberk

Isilla

Peuz's Seal

Skogul

Frus

Sapha Ring

Zombie Slaughter

Nab Ring

Ragged Zombie

White Wing Brooch

Acidus

Acidus

Black Wing Brooch

Ferus

Ferus
ชื่อ Item Monster ที่ Drop

Ur's Plate

Khalitzburg

Peuz's Plate

Raydric

Sapha's Cloth

Loli Ruri

Nab's Cloth

Dullahan

White Wing Suits

Anubis

Black Wing Suits

Luciola Vespa