ข้อมูล Quests ต่างๆ ที่ GM เซิร์ฟ Sayta จัดทำขึ้นเองในเซิร์ฟเวอร์


Battle Ground (KVM)

กิจกรรม Halloween 2019

รายละเอียด

Battle Ground (KVM)

วิธีเข้าเล่น Battle Ground (KVM) เพื่อสะสมคะแนนไว้สำหรับแลก Item ที่ NPC ใน Battle Ground

รายละเอียด

Battle Ground System

วิธีเข้าเล่น Battle Ground (BB และ VB) เพื่อสะสมคะแนนไว้สำหรับแลก Item ที่ NPC ใน Battle Ground

รายละเอียด

Quest Flying Wing

รายละเอียด Quest Flying Wing

รายละเอียด

Quest เปลี่ยนดาบสะพายหลัง เป็น Adventure's Backpack

รายละเอียด Quest เปลี่ยนดาบสะพายหลัง เป็น Adventure's Backpack

รายละเอียด

Quest Costume Item

รายละเอียด Quest Costume Item

รายละเอียด

Quest เพิ่มคุณสมบัติหมวกบอส

รายละเอียด Quest เพิ่มคุณสมบัติหมวกบอส

รายละเอียด